fbpx

Kongsberg Musikkteater er fortsatt inne i en fase med prøvedrift. Tekniske installasjoner og justeringer foregår fortløpende.

Vi har fått flere henvendelser vedrørende tilrettelegging for hørselshemmede og ønsker med dette å gi informasjon om status for tilrettelegging for hørselshemmede.

Musikkteateret har et moderne system som er radio/FM basert. Nyere høreapprater har innstillinger for å motta signaler fra dette systemet direkte. Systemet gir meget god dekning i hele salen, noe som ikke hadde vært mulig med et tradisjonelt teleslyngesystem. Systemet var satt i drift og fungerte godt under åpningsforestillingene i november. Det er nå oppdaget at det under monteringsarbeider etter dette har oppstått en skade/ feil på systemet. Denne feilen vil bli rettet i løpet av uke 9.

Brukere som eventuelt har eldre høreapparater uten denne FM funksjonen vil fra og med uke 10, via henvendelse til vertskapet for arrangementer i Musikkteateret, få tilgang til å låne mottakere som kan kobles til høreappratet. Slik mottaker kan også forhåndsreserveres ved henvendelse til [email protected] oppgi navn, mobiltelefonnummer og arrangement/tidspunkt.

Sølvsalen er utstyrt med både tradisjonellt teleslyngesystem og FM-basert system. Disse systemene vil bli gjennomgått og funksjonstestet på nytt i løpet av uke 9.

I prøvedriftsperioden så langt har vi erfart at Kongsberg Musikkteater har fantastiske fasiliteter og enorme muligheter. Skal vi klare å tilby best mulige opplevelser og arbeidsforhold for alle som bruker Kongsberg Musikkteater er det er viktig at vi klarer å bruke og tilrettelegge lokalene på en best mulig måte. Vi oppfordrer derfor alle som har forslag til forbedringer eller opplevelser som kan gi oss informasjon om forbedringspotensiale om å melde dette til oss via vårt serviceskjema.